Čia pateikiama informacija apie įstaigos vadovo iš anksto numatytus viešus susitikimus (posėdžius, pasitarimus ar kitus panašius darbinius susitikimus).

Nuo 2017-10-18 iki 2017-10-20 dalyvauja sveikatos priežiūros įstaigų vaodvų kvalifikacijos kėlimo mokymuose Mykolo Romerio universitete, Vilnius

2017-10-10 10 val. dalyvauja konferencijoje Kaune "Lyderystė sveikatai-sveikata lyderystei".

2017-10-03 10 val. pirmininkauja susirinkimui su lopšleių-darželių "Ąžuoliukas" , "Gintarėlis", "Saulutė" vadovais "Dėl pasiruošimo įgyvendinti perpektyvinį valgiaraštį"

2017-09-29 10 val. dalyvauja Švietimo centre susitikime su Plungės rajono savivaldybės institucijų delegacija ir skaito pranešimą.

2017-09-27 10 val. dalyvauja Gargždų kultūros centre koneferncijoje, skirtoje socialinių darbuotojų dienos paminėjime

2017-09-26 10 val. įstaigos darbuotojų susirinkimas

                    13 val. susitikime su Rietavo Ivinskio gimnazijos direktore

2017-09-25 9 val. Įstaigos darbuotojų susirinkimas

2017-09-22 10 val. dalyvauja Švietimo centre susitikime su Kauno rajono savivaldybės institucijų delegacija ir skaito pranešimą.

2017-09-14 13 val. dalyvauja Nacionalinės sveikatos tarybos posėdyje, Vilnius

2017-09-05 8:30 val. dalyvauja susitikime su Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktore

2017-08-30 d. kasmetinėse atostogose

2017-08-26 dalyvauja Sveikatos festivalyje "Tu gali" Gargžduose

2017-08-25 10 val. dalyvauja susitikime su LR sveikatos apsaugos ministerija Jūrininkų ligoninė, Klaipėda

2017-08-05 dalyvauja Sveikatos festivalyje "Tu gali" Priekulėje

Nuo 2017-07-17 iki 2017-07-28 kasmetinėse atostogose

Nuo 2017-06-12 iki 2017-06-16 kasmetinėse atostogose

2017-06-06 / mokymuose "Bendruomenėje teikiamų paslaugų plėtros vadyba savivaldybėje" Gargždai (Viešbutis"LIJO", Kvietinių g. 14).

2017-05-31 nuo 14 iki 16 val. / dalyvauja Narkotikų kontrolės komisijos posėdyje Klaipėdos rajono savivaldybėje.

2017-05-26 nuo 14 iki 18 val. / dalyvauja Klaipėdos rajono trečiojo amžiaus universiteto Sveikuolių gegužinės šventėje su Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklomis, Vėžaičiai, Skinijos slėnis.

2017-05-25 nuo 11.30 iki 17 val./ dalyvauja Klaipėdoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamoje viešoje konsultacijoje „Kaip įgyvendinsime Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą mokyklose?“. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre, Baltijos per. 51, Klaipėda

 

 

2017-04-27 dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje

2016-11-30 dalyvauja Kėdainiuose praktinėje konferencijoje "Kūrybiškumas visuomenės sveikatos biuro specialistų darbe. kaip nepristigti idėjų?"

2016-11-29

            10-11 val.  dalyvauja "Kranto" pagrindinėje mokykloje konferencijoje "Sveika aplinka - sveikas žmogus" ir skaito pranešimą.

            12-17 val. dalyvauja Skuodo rajono savivaldybėje konferencijoje "Skuodo rajono gyventojų sveikata, jos stiprinimo galimybės"

2016-11-25 dalyvauja Vilniuje LR seime vykstančioje konferencijoje.

2016-11-15 10 val. dalyvauja LR švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamoje viešojoje konsultacijoje Klaipėdoje, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje (J.Janonio g. 13)

2016-11-14 10 val. iki 14 val. dalyvauja forume „Bendruomenės telkimas saugiaimokyklai ir mokinio ateičiai kurti“, Kranto pagrindinė mokykla.

2016-11-02 iki 2016-11-04 kasmetinėse atostogose

2016-10-24 10 val. Dalyvauja Klaipėdos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarime. Skaito pranešimą "Sveikatos priežiūros mokyklose aktualijos".

2016-10-19 12 val. Dalyvauja susitikime su Veiviržėnų J.Šaulio gimnacijos direktore.

2016-10-18 11 val. Pirmininkauja Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pasitarimui - diskusijai su Klaipėdos rajono daugiafunkcių centrų vadovais.

2016-10-17 13 val. dalyvauja Klaipėdos rajono švietimo centro organizuojamame pasitarimą institucijų, vykdančių neformalųjį suaugusių švietimą (NSŠ).

2016-10-17 11 val. 30 min. Dalyvauja nuotoliniame pasitarime su Pasaulio sveikatos organizacijos Europos ofiso, Sveikatos apsaugos ministerijos delegacija sveikatos netolygumų tema.

2016-10-12 dalyvauja Bendruomenės sveikatos tarybos išvažiuojamąjame posėdyje Kupiškio rajono savivaldybėje.

2016-10-11 14.30 val. Dalyvauja Darbo grupės Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokyklose tvarkos aprašui parengti posėdyje. Vieta - Klaipėdos rajono savivaldybės.

2016-10-03 iki 2016-10-07 jokių iš anksto numatytų viešų susitikimų nenumatyta

2016-09-29

 • 9 val. - 17 val. dalyvauja savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovų mokymuose, organizuojamų įstaigos Gargždų socialinių paslaugų centre.

2016-09-23

 • Darbas su dokumentais

2016-09-22

 • 10 val. - 12 val. dalyvauja diskusijoje Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų klausimais Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure.

2016-09-21

 • 10 val. -11 val. dalyvauja švietimo sįatigų vadovų pasitarime ir pristato pranešimą "Sveikatos priežiūros mokyklose aktualijos". Vieta - Muzikos mokykla.
 • 11 val. - 17 val. dalyvauja seminare sveikatą stiprinančių mokyklų tema Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure.

2016-09-20

 • 12 val. iki 15 val. dalyvauja nuotoliniame pasitarime su Pasaulio organizacijos ir Švedijos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovais.

2016-09-14 iki 2016-09-16

 • viešų susitikimų nenumatyta

2016-09-13

 • darbas su dokumentais, pasitarimas su darbuotojais
 • 15 val. darbo grupės visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašui parengti posėdis Klaipėdos rajono savivaldybėje.

2016-09-12

 • darbas su dokumentais, pasitarimas su darbuotojais

2016-09-09

 • darbas su dokumentais, pasitarimas su darbuotojais

2016-09-08

 • darbas su dokumentais
 • 13 val. dalyvauja Sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pasitarime, Klaipėdos rajono savivaldybės salėje

2016-09-07

 • darbas su dokumentais ir einamųjų klausimų aptarimas su specialistais

2016-09-06

 • darbas su dokumentais ir einamųjų klausimų aptarimas su specialistais

2016-08-27

 • Visą dieną, dalyvauja Sveikatos festivalyje Gargždų Minijos slėnyje

2016-08-25

 • darbas su dokumentais ir einamųjų klausimų aptarimas su specialistais

2016-08-24

 • darbas su dokumentais ir einamųjų klausimų aptarimas su specialistais

2016-08-23

 • 8.30 val. dalyvauja darbuotojų susirinkime
 • 12.45 val. darbas su dokumentais ir einamųjų klausimų aptarimas su specialistais

2016-08-22

 • 8 val. darbas su dokumentais ir einamųjų klausimų aptarimas su specialistais
 • 10 val. susitikimas su Skuodo rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoju.
 • 13:00 val. darbas su dokumentais ir einamųjų klausimų aptarimas su specialistais

2016-08-19

 • 8 val. darbas su dokumentais
 • 14 val. susitikimas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministre Natalija Istomina Klaipėdos rajono savivaldybėje

2016-07-25 iki 2016-08-07 kasmetinėse atostogose

Nuo 2016 m. balandžio 11 iki 24 d. kasmetinėse atostogose.

2016 m. balandžio 5 d. 11 val. dalyvauja diskusijoje su projekto “Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas” (Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos salė).
2016 m. kovo 29 d. 11 val. dalyvauja seminare "Alkoholio vartojimo prevencijos aktualijos" (Klaipėdos g. 11, Gargždai).

2016 m. kovo 24 d. 13 val. dalyvauja LR sveikatos apsaugos ministerijoje pasitarime dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto.

2016 m. kovo 21 d. dalyvauja  konkurse "Sveikuolių sveikuoliai" II etape (Gargždų "Minijos" progimnazija).

2016 m. kovo 10 d. 13 val. veda seminarą Girininkų bendruomenėje "Sveikatą stiprinanti bendruomenė".

2016 m. kovo 7 d. visą dieną dalyvauja Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos visuotiniame suvažiavime (Kėdainiai).

2016 m. kovo 3 d. 13 val. dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojam darbo grupės posėdyje. Darbo grupė patvirtinta 2015 m. gruodžio 21 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1481 „Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui parengti sudarymo. LR sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, Vilnius, 204 C salė.

2016 m. vasario 25 d. 17 val. veda seminarą Jakų bendruomenėje "Sveikatą stiprinanti bendruomenė"

2016 m. vasario 23 d. 19 val. dalyvauja Jonušų bendruomenės susirinkime. Pristatoma įstaigos veikla. (Dauparų bendruomenės salė).

2016 m. vasario 22 d. 16 val. veda seminarą Girininkų bendruomenėje "Sveikatą stiprinanti bendruomenė"

2016 m. vasario 19 d. 16 val. dalyvauja ir teikia konsultacijas bendruomenėms sveikatos projektų rengimo klausimais (Klaipėdos g. 11, Gargždai).

2016 m. vasario 19 d. 15 val. dalyvauja Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje (Klaipėdos g. 11, Gargždai).

2016 m. vasario 10 d.  9 val. dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės Švietimo įstaigų vadovų susirinkime ir skaito pranešimą "Sveikatos priežiūra mokyklose" (Skuodo rajono savivaldybės salė).

2016 m. vasario 9 d. 14 val. dalyvauja ESF projekto "Atrask save" tarpžinybinio bendradarbiavimo susitikime su Klaipėdos rajono socialiniais partneriais Klaipėdos TDB Gargždų skyriuje.

2016 m. sausio 22 d. 15 val. dalyvauja Klaipėdos rajono švietimo centro 10-mečio minėjimo renginyje.

2016 m. sausio 19 d. 13 val. dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojam darbo grupės posėdyje. Darbo grupė patvirtinta 2015 m. gruodžio 21 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1481 „Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui parengti sudarymo. LR sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, Vilnius, 204 C salė.

2016 m. sausio 13-14 d. dalyvauja Higienos instituto organizuojamame seminare „Sveikatos netolygumų mažinimas“, kurio tikslas – pristatyti ir aptarti sveikatos netolygumų mažinimo rekomendacijas, suformuluoti jų įgyvendinimo metodines gaires.

2016 m. sausio 12 d. 13 val. dalyvauja Klaipėdos rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje. Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybės salė.

 

 

Grįžti į viršų