Rietavo specialistai

Indrė Viršilaitė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, Rietavo L. Ivinskio gimnazija, L.Ivinskio gimnazijos Daugėdų skyrius, Tverų gimnazija, Tverų gimnazijos Medingėnų skyrius, Žadvainių pagrindinė mokykla

Tel.: 8 659 75834

indre.virsilaite@visuom
enessveikata.lt

Danutė Cirtautienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, Rietavo vaikų lopšelis-darželis

Tel.: (8 44) 868581

rietavodarzelis@gmail.com

Ieva Tarozė

Visuomenės sveikatos specialistė

Mob. tel.:  8 655 93783

ieva.taroze@visuom
enessveikata.lt