Darbuotojų psichologinis saugumas

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojas, galimai patyręs ar pastebėjęs psichologinio smurto ar mobingo atvejį, turi teisę (taip pat ir anonimiškai) apie jį pranešti:

1. informuojant savo tiesioginį vadovą arba direktoriaus įsakymu paskirtą atsakingą asmenį. Tiesioginis vadovas arba direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo apie praneštą atvejį turi informuoti Komisiją 2 arba 3 nurodytais būdais pateikiant reikiamą informaciją;

2. registruojant psichologinio smurto ar mobingo atvejį naudojantis Biuro internetiniame puslapyje (visuomenessveikata.lt), pasirinkus Galimų psichologinio smurto atvejų anketą (pridėta) ir pateikus reikiamą informaciją;

3. siunčiant elektroninį laišką adresu info@visuomenessveikata.lt nurodant informaciją: asmens vardą ir pavardę, kontaktus (el. paštą ir/ar tel. Nr.) (nebūtina, bet pageidautina siekiant tikslesnio tyrimo, išvadų ir tikslingos prevencijos); įvykio datą (arba periodą nuo – iki); galimus iniciatorius, nukentėjusius, liudininkus; pranešimą pildančio asmens sąsajas su įvykiu; detalų įvykio aplinkybių aprašymą; siūlomas prevencines priemones (jei esama pasiūlymų).

 

Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro psichologinės rizikos bei mobingo prevencijos aprašas

Skip to content