Šiuo metu vykdomi projektai:

Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone”, Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-31-0006

Projekto tikslas – mažinti sveikatos netolygumus Klaipėdos rajone, gerinant tikslinės grupės sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos paslaugų prieinamumą ir kokybę, didinant jų sveikatos raštingumo lygį ir skatinant sveiką senėjimą.

Šiuo projektu siekiama spręsti sveikatos netolygumų bei nepakankamo vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų sveikatos raštingumo lygio problemas, kas sąlygoją gyventojų rizikingą ir sveikatą žalojančią, netausojančią elgseną. Šis projektas prisidės prie socialinės įtraukties ir kovos su skurdu, mokinant žmones sveikos gyvensenos, nuo kurios priklauso ir žmonių ekonominės, socialinės gyvenimo sąlygos. Šis projektas nukreiptas į pagrindines tikslines grupes: vaikus, vyresnio amžiaus gyventojus.

Projekto metu vykdomos įvairios sveikatos ugdymo priemonės – tikslinių grupių asmenims organizuojami informaciniai ir šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai ir konkursai.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

 

Vykdomos veiklos:

 

Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo rajono savivaldybėje”, Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-31-0004

Projekto tikslas – pagerinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei jų gyvenimo kokybę mažinant sveikatos netolygumus Skuodo rajone per sveikatos stiprinimo priemones.

Projekto įgyvendinimo metu daugiausia dėmesio skiriama sveikatos raštingumo palaikymui ir su juo susijusių problemų sprendimui, kuris didintų gyventojų atsakingą elgesį už savo ir kitų sveikatą bei formuotų teisingas sveikatą stiprinančias elgsenas. Projektas apims ne tik socialinės įtraukties ir kovos su skurdu priemones, motyvuojant žmones keisti žalingus įpročius į sveikatą tausojančius, bet ir gerins žmonių ekonomines, socialines gyvenimo sąlygas.

Visos projekto veiklų priemonės taikytos į šias tikslines grupes: vaikus, vyresnio amžiaus gyventojus ir neįgaliuosius. Projekto metu vykdomos sveikatos ugdymo priemonės – tikslinių grupių asmenims organizuojami informaciniai ir šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai ir konkursai.

Šiuo projektu siekiama didinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį, formuoti sveikos gyvensenos nuostatas ir sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą naudojantis mokslo pagrįstomis priemonėmis.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

 

Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Rietavo savivaldybėje”, Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-81-0004

Projektu prisidedama prie socialinės įtraukties ir kovos su skurdu, mokant žmones sveikos gyvensenos, nuo kurios priklauso ir žmonių ekonominės, socialinės gyvenimo sąlygos. Projekto veiklų priemonės nukreiptos į pagrindines tikslines grupes: Rietavo savivaldybės gyventojus, vaikus, neįgaliuosius ir vyresnio amžiaus žmones.

Šiuo projektu siekiama didinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį, formuoti sveikos gyvensenos nuostatas ir sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą naudojantis mokslo pagrįstomis priemonėmis.

Projekto metu vykdomos sveikatos ugdymo priemonės – tikslinių grupių asmenims organizuojami informaciniai ir šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai ir konkursai.

Šiuo projektu siekiama didinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį, formuoti sveikos gyvensenos nuostatas ir sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą naudojantis mokslo pagrįstomis priemonėmis.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu”.