Šiuo metu įgyvendinami projektai:

 

Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone”, Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-31-0006

Projekto tikslas – mažinti sveikatos netolygumus Klaipėdos rajone, gerinant tikslinės grupės sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos paslaugų prieinamumą ir kokybę, didinant jų sveikatos raštingumo lygį ir skatinant sveiką senėjimą.

Šiuo projektu siekiama spręsti sveikatos netolygumų bei nepakankamo vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų sveikatos raštingumo lygio problemas, kas sąlygoją gyventojų rizikingą ir sveikatą žalojančią, netausojančią elgseną. Šis projektas prisidės prie socialinės įtraukties ir kovos su skurdu, mokinant žmones sveikos gyvensenos, nuo kurios priklauso ir žmonių ekonominės, socialinės gyvenimo sąlygos. Šis projektas nukreiptas į pagrindines tikslines grupes: vaikus, vyresnio amžiaus gyventojus.

Projekto metu vykdomos įvairios sveikatos ugdymo priemonės – tikslinių grupių asmenims organizuojami informaciniai ir šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai ir konkursai.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

 

Vykdomos veiklos:

 

Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo rajono savivaldybėje”, Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-31-0004

Projekto tikslas – pagerinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei jų gyvenimo kokybę mažinant sveikatos netolygumus Skuodo rajone per sveikatos stiprinimo priemones.

Projekto įgyvendinimo metu daugiausia dėmesio skiriama sveikatos raštingumo palaikymui ir su juo susijusių problemų sprendimui, kuris didintų gyventojų atsakingą elgesį už savo ir kitų sveikatą bei formuotų teisingas sveikatą stiprinančias elgsenas. Projektas apims ne tik socialinės įtraukties ir kovos su skurdu priemones, motyvuojant žmones keisti žalingus įpročius į sveikatą tausojančius, bet ir gerins žmonių ekonomines, socialines gyvenimo sąlygas.

Visos projekto veiklų priemonės taikytos į šias tikslines grupes: vaikus, vyresnio amžiaus gyventojus ir neįgaliuosius. Projekto metu vykdomos sveikatos ugdymo priemonės – tikslinių grupių asmenims organizuojami informaciniai ir šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai ir konkursai.

Šiuo projektu siekiama didinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį, formuoti sveikos gyvensenos nuostatas ir sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą naudojantis mokslo pagrįstomis priemonėmis.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

 

Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Rietavo savivaldybėje”, Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-81-0004

Projektu prisidedama prie socialinės įtraukties ir kovos su skurdu, mokant žmones sveikos gyvensenos, nuo kurios priklauso ir žmonių ekonominės, socialinės gyvenimo sąlygos. Projekto veiklų priemonės nukreiptos į pagrindines tikslines grupes: Rietavo savivaldybės gyventojus, vaikus, neįgaliuosius ir vyresnio amžiaus žmones.

Šiuo projektu siekiama didinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį, formuoti sveikos gyvensenos nuostatas ir sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą naudojantis mokslo pagrįstomis priemonėmis.

Projekto metu vykdomos sveikatos ugdymo priemonės – tikslinių grupių asmenims organizuojami informaciniai ir šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai ir konkursai.

Šiuo projektu siekiama didinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį, formuoti sveikos gyvensenos nuostatas ir sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą naudojantis mokslo pagrįstomis priemonėmis.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu”.

 

Projektas „Psichologinio konsultavimo paslaugų plėtra Šakių rajono, Klaipėdos rajono, Rietavo ir Skuodo rajono savivaldybėse”

Projektas įgyvendinamas kartu su Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Projektas reikšmingai prisidės prie Šakių rajono, Rietavo, Klaipėdos rajono, Skuodo rajono savivaldybių gyventojų psichinės sveikatos stiprinimo, bus kompleksiškai reaguojama ir laiku suteikiama pagalba asmenims esantiems krizinėje situacijoje ir jų artimiesiems, bus sudarytos sąlygos geriau spręsti problemas susijusias su psichine sveikata, pagerės psichologinės paramos, pagalbos prieinamumas.

Projekto metu stiprinamos savivaldybių įstaigų, įmonių, NVO ir partnerių kompetencijos pirminio psichologinio konsultavimo klausimais, kad gyventojas turintis gyvenimo sunkumų, suicidinių minčių pagalbą gautų ne tik iš gydymo įstaigos specialistų, tačiau ir minėtų įstaigų. Savivaldybių organizacijos užtikrins, kad atsidūręs krizinėje situacijoje kiekvienas gyventojas galėtų gauti skubią pirminę psichologinę pagalbą nemokamai ir be išankstinės konsultacijos, kad būtų užtikrinamas pagalbos tęstinumas.

Bus apmokyta ne mažiau kaip 100 specialistų ir savivaldybės bendruomenių narių pagal aukščiausių standartus pirminio psichologinio konsultavimo metodikos, 10 mėnesių 4 savivaldybėse bus teikiamos nenutrūkstamos psichologinės konsultacijos ir suteikta savivaldybėse daugiau nei 400 asmenų, iš kurių 60 procentų bus jauni žmonės ar jų artimieji.

Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

 

Multimodalinė mokymo intervencijos programa 65+ (CHRODIS+)

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo 2018 metų dalyvauja projekte Chrodis +:  kartu su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru, Ispanijos Saragosos Sporto centru ir Islandijos Janus Sveikatos stiprinimo organizacija įgyvendina Multimodalinę mokymo intervencijos programą 65+. Klaipėdos rajone ši programa pavadinta „Aš judu!“ ir joje gali dalyvauti asmenys nuo 60 metų.

Įgyvendinant programą vadovaujamasi Islandijos sėkmingo ir tolygaus senėjimo metodu, susidedančiu iš daugiakomponentinio mokymo vyresnio amžiaus asmenims apimant fizinio aktyvumo, sveikos mitybos ir sveikatos raštingumo aspektus. Per projektą Chrodis+ rajone vykdoma programa, kuri yra patvirtinta mokslininkų kaip turinti poveikį vyresnio amžiaus asmenų sveikam senėjimui ir gali atitolinti asmens patekimą į globos ar slaugos namus.

Taip pat dė šio projekto visos programos įgyvendinimo metu jos kūrėjas Islandas Dr. Janus Guðlaugssonas iš organizacijos „Janus sveikatos stiprinimas“ nuolat koordinuoja ir konsultuoja visuomenės sveikatos biuro ir partnerio Gargždų sporto centro personalą dėl jos įgyvendinimo ir fizinio aktyvumo infrastruktūros.

 

 

Informacija atnaujinta: 2020 12 21 16:20

Skip to content