Apie projektą kabinetų atnaujinimą

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir Skuodo rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą LT03-2-SAM-K01-012 „Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje“, finansuojamą  Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata” lėšomis.

Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis, siekiant pagerinti prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus

Įgyvendinant projektą, siekiama Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose pagerinti sveikatos rizikų prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus.

Labai svarbu prevencinį darbą vykdyti jaunesniame amžiuje, kuomet vaikai ir jaunimas yra imlesni ir formuoja savo įpročius, kuriuos, be kita ko, gali perduoti ir savo aplinkai, juos supantiems suaugusiesiems. Šį darbą svarbu atlikti vaikams ir jaunimui patrauklia ir įtraukia forma. Sklandžiam šios veiklos vykdymui ir jos tęstinumo užtikrinimui būtina atitinkama aplinka ir infrastruktūra – priemonės, kurios padėtų tinkamai, patrauklia forma ir naudojant inovatyvius metodus  vykdyti edukacinę funkciją, skatinti prevenciją. Tuo pačiu su įsigytomis priemonėmis dirbantys sveikatos priežiūros specialistai įgis galimybių geriau atpažinti vaikų sveikatos rūpesčius ir galės suteikti vaikams reikiamą pagalbą.

Investuojant į sveikatos priežiūrą,  skatinamas sveikas gyvenimo būdas ir taip mažinama būsimų susirgimų rizika. Klaipėdos rajone bus suremontuoti 9 kabinetai ir 20 kabinetų bus aprūpinti metodinėmis priemonėmis. Kartu su partneriais bus suremontuota iš viso 15 sveikatos kabinetų ir aprūpinta metodinėmis priemonėmis iš viso 39 kabinetai.

 

Palanga

Projekto ,,Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje“  lėšomis Palangos miesto savivaldybėje jau suremontuoti 3 ir atnaujinti 4 sveikatos kabinetai, kuriuose visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas jau teikia visuomenės sveikatos specialistai.

Sveikatos priežiūros kabinetuose esančios darbo vietos yra atnaujintos įsigijus naujų baldų (stalų, kėdžių, spintų), kušečių, daugiafunkcinių spausdintuvų, mobiliųjų telefonų. Projekto lėšomis iš viso numatyta įsigyti daugiau kaip 1000 vnt. įrangos ir metodinių priemonių, būtinų prevencinio darbo vykdymui ir tinkamam sveikatos kabinetų aprūpinimui. Didžioji dalis metodinių priemonių skirtos psichikos sveikatos stiprinimui ir priklausomybių prevencijos vykdymui. Dalis jų jau yra įsigyta ir artimiausiu metu pasieks Palangos miesto savivaldybės ugdymo įstaigas. Paslaugomis atnaujintuose ir metodinėmis priemonėmis pagerintuose kabinetuose pasinaudos ne mažiau kaip 220 Palangos miesto savivaldybės ugdymo įstaigas lankančių mokinių. Iš viso švietimo įstaigas Palangos miesto savivaldybėje  lanko 2789 mokiniai (2021-09-01 duomenimis).

Projekto rezultatai tiesiogiai prisidės prie prevencijos gerinimo bei sveikatos netolygumų mažinimo bei leis efektyviau gerinti savivaldybės vaikų ir jaunimo fizinę bei psichinę būklę. Projekto metu atnaujinti bei priemonėmis aprūpinti ikimokyklinių bei mokyklinių ugdymo įstaigų sveikatos kabinetai tęs veiklą ir po projekto įgyvendinimo, todėl ir toliau bus siekiama projekto tikslų bei sveikatos priežiūros srityje vaikams bei jaunimui bus teikiamos kokybiškos paslaugos .

 

Skuodas

Projekto ,,Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje“  lėšomis Skuodo rajono savivaldybėje suremontuoti 3 sveikatos kabinetai, kuriuose visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas jau teikia visuomenės sveikatos specialistai. Ylakių vaikų lopšelyje-darželyje, Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje ir Ylakių gimnazijojesveikatos kabinetai papildyti ir atnaujinti naujomis priemonėmis.

Nupirktos priemonės:

 • magnetiniai kilimėliai – 2 vnt.;
 • interaktyvios grindys – 3 vnt.;
 • darbo kėdės – 6 vnt.;
 • lankytojų kėdės – 6 vnt.;
 • kušetės – 2 vnt.

Šiuo metu įsigyjamos priemonės:

 • garso matuoklis – 1 vnt.;
 • oro kokybės matuoklis – 1 vnt.

Taip pat atnaujinami baldai:

 • rakinama spinta rūbams laikyti;
 • rakinama spinta veiklos priemonėms laikyti;
 • rakinama komoda veiklos  priemonėms laikyti;
 • elektra reguliuojamas stalas – 2 vnt.

 

Klaipėdos rajonas

Klaipėdos rajone jau atnaujinti 9 sveikatos  kabinetai, kuriuose jau visai netrukus visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teiks visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.

Projekto metu darbo kokybei ir našumui gerinti įsigyta kompiuterinės įrangos: 20 mobiliųjų telefonų, 13 nešiojamųjų kompiuterių, 18 spausdintuvų, 100 planšetinių kompiuterių, 10 mini garso kolonėlių, vaizdo kamerų su mikrofonais, 4 interaktyvių grindų sistemos.

Projekto dėka  sveikos gyvensenos ugdymo užsiėmimai bus aktyvesni ir integruoti į bendruosius ugdymo dalykus.

Skip to content