Rietavo specialistai

Indrė Viršilaitė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, Rietavo L. Ivinskio gimnazija, L.Ivinskio gimnazijos Daugėdų skyrius, Tverų gimnazija, Tverų gimnazijos Medingėnų skyrius, Žadvainių pagrindinė mokykla

Mob.: 8 659 75834

indre.virsilaite@visuom
enessveikata.lt

Ieva Tarozė

Visuomenės sveikatos specialistė

Mob.:  8 655 93783

ieva.taroze@visuom
enessveikata.lt