Skuodo specialistai

Dalia Gudauskienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, Ylakių gimnazija, Aleksandrijos pagrindinė mokykla, Ylakių lopšelis-darželis

Mob.: 8 655 93782

dalia.gudauskiene@visuom
enessveikata.lt

Vilma Donielienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija, Skuodo Kaimo verslo amatų mokykla, Lenkimų S. Daukanto pagrindinė mokykla

Mob.: 8 655 93789

v.donieliene@visuom
enessveikata.lt

Sigita Gedrimienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, Skuodo Bartuvos progimnazija, Mosėdžio lopšelis-darželis

Mob.: 8 655 93781

s.gedrimiene@visuom
enessveikata.lt

Marija Selenienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, Mosėdžio gimnazija, Barstyčių vidurinė mokykla

Mob.: 8 655 93788

marija.seleniene@visuom
enessveikata.lt

Erika Berdnikovič

Visuomenės sveikatos specialistė

Mob.: 8 655 73718

erika.berdnikovic@visuom
enessveikata.lt

Laima Urbonaitė

Visuomenės sveikatos specialistė

Nėštumo ir gimdymo atostogose