Socialinis receptas

Kas yra Socialinis receptas?

LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Kultūros ministerijos iniciatyvą „Socialinis receptas” įgyvendina Klaipėdos rajono ir dar 13 savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. Socialinio recepto iniciatyva skirta senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, siekiant stiprinti jų psichologinę gerovę ir psichikos sveikatą per jų įtraukimą į ilgalaikes nemokamas kultūros, sveikatingumo, neformaliojo švietimo ar kitas bendruomenėje ir savivaldybėje prieinamas veiklas. Ji parengta remiantis Jungtinės karalystės, Kanados, Norvegijos ir kitų užsienio šalių gerąja patirtimi (plačiau: http://kurklt.lt/projektai/socialinis-receptas/ ).

Dalyvavimas veiklose, kurių metu kuriami socialiniai ryšiai, prisideda prie socialinės atskirties mažinimo, nerimo slopinimo, lėtinių ligų valdymo, geresnės psichologinės būklės, psichikos sveikatos ir negalios stigmos mažinimo.

Kam skirta?

Klaipėdos rajone gyvenantiems pensinio amžiaus asmenims.

Eiga

 • Asmuo registruojasi į Socialinį receptą https://pagalbasau.lt/socialinis-receptas/, pasirinkdamas Klaipėdos rajono savivaldybę, nurodydamas vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį ar el. paštą ir amžių.
 • Socialinio recepto koordinatorius susisiekia su dalyviu ir suteikia individualią arba grupinę konsultaciją (gyvai arba nuotoliu) dėl siūlomų veiklų Klaipėdos rajono savivaldybėje. Atsižvelgiama į dalyvio norus, patirtį, sveikatos būklę.
 • Dalyvis supažindinamas su galimybėmis ir išsirinkęs veiklą yra nukreipiamas į įstaigas ir organizacijas, kuriose gali gauti Socialinio recepto programoje siūlomas paslaugas (užsiėmimus).

Informacija bendruomenėms, įmonėms, įstaigoms norinčioms prisidėti prie socialinio recepto

 

Kodėl Socialinio recepto iniciatyva reikalinga?

Senatvės pensijos sulaukę asmenys kaip tikslinė grupė pasirinkta atsižvelgiant į žemus šių asmenų dalyvavimo visuomenėje rodiklius bei vienišumo problematiką. Mūsų šalyje vos 7–11 proc. Lietuvos 60 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų yra aktyvūs visuomeniniame gyvenime, o gyvenimas po vieną (65 metų amžiaus ir vyresnių) yra labiausiai paplitęs Baltijos šalyse. Ši amžiaus grupė taip pat labiausiai pasižymi prislėgta nuotaika ir sudaro didžiausią grupę, neturinčią nė vieno artimo žmogaus, kuriuo galėtų pasitikėti susidūrus sus sunkiomis asmeninėmis problemomis (14,7 proc.). Tad tikėtina jog socialinio, žmogiškojo ryšio poreikis yra ir dažna tikroji Lietuvos vyresnio amžiaus asmenų lankymosi pas sveikatos priežiūros specialistus priežastis.

Tyrimai rodo, kad bent trečdalis vizitų pas šeimos gydytoją įvyksta dėl (ar yra susiję su) asmens atskirtimi ir reikalauja socialinio, ne medicininio sprendimo. Siekiant sumažinti tokių vizitų skaičių ir atliepti pacientų poreikius, kitose šalyse pasitelkiamas vadinamasis socialinis receptas – procesas, kurio metu sveikatos priežiūros specialistai skiria pacientui „socialinių vaistų“, t. y. nukreipia juos į įvairias kultūrines, švietimo, sveikatingumo ar kitas nemedicinines veiklas (savanorystę, meno ir kultūros užsiėmimus, mokymus, savitarpio pagalbą, ir pan.) bendruomenėse.

Dalyvavimas veiklose, kurių metu kuriami socialiniai ryšiai, gali prisidėti prie vienišumo jausmo, socialinės atskirties mažėjimo, padėti sumažinti nerimą, užtikrinti geresnę fizinę sveikatą bei psichologinę būklę, skatinti psichikos sveikatos ir negalios stigmos mažėjimą. Kultūros ir laisvalaikio veiklų nauda sveikatai yra pripažįstama Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos komisijos, o gydytojų skiriami nukreipimai į tokias veiklas bendruomenėje laikomi gerąja patirtimi, kuri veiksminga psichikos sveikatai stiprinti. Atrasdami įdomią ir prasmingą laisvalaikio veiklą, susirasdami bendraminčių asmenys pradeda jaustis geriau, retėja jų lankymasis pas sveikatos priežiūros specialistus. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje šeimos gydytojų konsultacijų skaičius sumažėjo 37 proc., hospitalizacijų – 27 proc. Tad socialinių receptų išrašymas populiarėja kaip būdas spręsti socialinius sveikatą lemiančius veiksnius ir sumažinti medicininių paslaugų naštą. Jame pripažįstama, kad gera sveikata yra ne tik ligų nebuvimas, bet ir žmonių gebėjimas gyventi visavertį ir malonų gyvenimą.

 Veiklų kriterijai

 Veikla siekiama įgyvendinti bent vieną iš šių tikslų:

 • mažinti kultūrinę atskirtį, didinti kultūros patirčių įvairovę, stiprinti jų kultūrinę tapatybę bei lavinti kūrybiškumą, skatinti senatvės pensijos amžiaus sulaukusių asmenų savarankiškumą ar sveiką gyvenimo būdą, praktiškai taikyti įgytas žinias;
 • stiprinti senatvės pensijos amžiaus sulaukusių asmenų fizinę ir emocinę sveikatą;
 • stiprinti senatvės pensijos amžiaus sulaukusių asmenų kompetencijas ir įgūdžius per neformalųjį švietimą;
 • skatinti bendradarbiavimą ir dalijimąsi įgūdžiais bei žiniomis tarp kartų.

Veikla apima tam tikrą užsiėmimų ciklą senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims ir vykdoma vienoje iš šių sričių:

 • kultūra ir menas (įvairios kultūros ir meno programos bibliotekose, kultūros centruose, muziejuose, profesionaliojo scenos meno įstaigose ir kitur);
 • sveikatingumas (fizinio aktyvumo, mitybos bei psichikos sveikatos stiprinimo programa savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose ir kitur);
 • neformalusis švietimas (neformaliojo mokymosi programos);
 • kita (galimybės savanoriauti, dalyvauti meno kolektyvuose ir pan.).

Vykdant veiklą atsižvelgiama į dalyvių individualius poreikius ir siekiama užtikrinti veiklos prieinamumą.

 

Kontaktai pasiteiravimui

Indrė Bučaitė

Visuomenės sveikatos specialistė, tel.  +370 655 74790, el. p.   indre.bucaite@visuomenessveikata.lt

Klaipėdos g. 11, Gargždai

 

Skip to content