Atviri duomenys

Atviri duomenys – tai pirminiai viešojo sektoriaus institucijų kaupiami duomenys, pateikiami tokiu formatu, kad būtų galima juos pritaikyti tolesniam pakartotiniam naudojimui.
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tokios informacijos neteikia, nes netvarko tokios informacijos rinkmenų.
Skip to content