Išvengiamas mirtingumas prevencinėmis priemonėmis Klaipėdos rajone mažėja.

Išvengiamas mirtingumas prevencinėmis priemonėmis Klaipėdos rajone mažėja.

Išvengiamas mirtingumas – tai mirusiųjų nuo ligų ar būklių, kurių galima išvengti taikant žinomas efektyvias prevencijos ir / ar diagnostikos priemones ir / ar gydymo priemones, dalis procentais nuo visų gyventojų mirčių. Išvengiamo mirtingumo rodiklis netiesiogiai parodo sveikatos priežiūros sistemos efektyvumą ir kokybę.

Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas: mirties priežastys, kurių daugiausia galima išvengti pasitelkus veiksmingą visuomenę sveikatos ir pirminės prevencinės intervencijos (t. y. prieš prasidedant ligoms / traumoms, iki sumažinant jų dažnumą).

Vykdant visuomenės sveikatos funkcijas savivaldybėje, nuo 2007 metų išvengiamas mirtingumas prevencinėmis priemonėmis sumažėjo 36 procentais. Vykdoma prevencinė veikla savivaldybėje, bendras valstybės ir savivaldybės investicijos į prevencines priemones duoda pozityvių pokyčių Klaipėdos rajono savivaldybėje. Stiprinkime savo sveikatą ir padėkime artimiesiems atsisakyti priklausomybių, palaikykime juos sveikos gyvensenos pokyčiuose. Tik stipri ir susitelkusi bendruomenė gali pasiekti pokyčių.Skip to content