Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone

Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras šiuo metu įgyvendina projektą  “Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone”. Projekto tikslas – mažinti sveikatos netolygumus Klaipėdos rajone, gerinant tikslinės grupės sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos paslaugų prieinamumą ir kokybę, didinant jų sveikatos raštingumo lygį ir skatinant sveiką senėjimą.

Šiuo projektu siekiama spręsti sveikatos netolygumų bei nepakankamo vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų sveikatos raštingumo lygio problemas, kas sąlygoją gyventojų rizikingą ir sveikatą žalojančią, netausojančią elgseną. Šis projektas prisidės prie socialinės įtraukties ir kovos su skurdu, mokant žmones sveikos gyvensenos, nuo kurios priklauso ir žmonių ekonominės, socialinės gyvenimo sąlygos. Šis projektas nukreiptas į pagrindines tikslines grupes: vaikus, vyresnio amžiaus gyventojus.

Projekto metu vykdomos įvairios sveikatos ugdymo priemonės – tikslinių grupių asmenims organizuojami informaciniai ir šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai ir konkursai.

Bendra projekto vertė – 165 062,51 Eur.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

 

 Skip to content