Viešieji pirkimai

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdydamas viešuosius pirkimus vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (patvirtintu 2017-05-02 Nr. XIII-327) ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (patvirtintu 2017-06-28 Nr.1S-97).

Viešųjų pirkimų suvestinės (mažos vertės pirkimai)

2017 m.
2017 m. informacija apie įvykdytus pirkimus (2 pusmetis nuo 2017.07.01)

2015 m. vykdomi mažos vertės pirkimai
 

Viešųjų pirkimų planai