Psichikos sveikatos stiprinimas

Psichologinės gerovės paslaugos

Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos

 

Kviečiame pasinaudoti psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugomis, kurias teikia Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Paslaugas teikia kvalifikuoti psichologai. Užsiėmimų metu taikomi tik veiksmingi, mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti metodai. Pirmo apsilankymo dėl Paslaugų gavimo metu Specialistas įvertina Paslaugos gavėjo (-ų) psichikos sveikatos rizikos veiksnius ir psichologinės gerovės lygį.

Numatomi užsiėmimai:

 • streso valdymo praktiniai užsiėmimai;
 • emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai;
 • psichologinės konsultacijos asmenų grupėms;
 • kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai.

Galima registruotis grupiniams užsiėmimams arba individualioms konsultacijoms.

Grupiniai užsiėmimai

Grupinės paslaugos teikiamos ne daugiau kaip 12 asmenų grupėms. Psichologinių konsultacijų asmenų grupėms metu siekiama padėti asmenims rasti psichikos sveikatos rizikos veiksnius sukeliančių problemų sprendimo būdus, išmokyti konkrečių technikų ir (ar) metodų šioms problemoms spręsti, padėti užsibrėžti tikslus ir veiksmų seką siekiant tikslų, skatinti savęs pažinimą ir asmenybės augimą.

Psichologas asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų, gali organizuoti ir (ar) teikti individualias konsultacijas.

Individualios konsultacijos

Teikdamas individualias konsultacijas, psichologas įvertina sudėtingos gyvenimiškos situacijos sukeltus psichikos sveikatos rizikos veiksnius, numato preliminarų konsultacijų teikimo laikotarpį, numato  konsultacijų teikimo tikslus ir numatomus rezultatus, suteikia emocinę paramą, sudaro galimybes išreikšti ir (ar) mažinti su asmens sudėtinga gyvenimiška situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius.

Dalyvavimas programoje yra savanoriškas ir nemokamas.

Manote, kad Jums, Jūsų artimajam, kolektyvui ar bendruomenei būtų naudingi psichologiniai užsiėmimai ar psichologo konsultacijos? Maloniai kviečiame kreiptis.

 

Registracija ir išsami informacija:

dėl individualių užsiėmimų:

 

*Asmens pageidavimu paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai. Laikas ir vieta derinami individualiai.

Ankstyvoji intervencija

Ankstyvoji intervencija yra skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai psichoaktyviąsias medžiagas vartojantiems jaunuoliams (14–21 m.)

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti jį suabejoti savo  turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Užsiėmimai nėra skirti moralizuoti, gąsdinti ar smerkti.

Nauda jaunuoliui – ugdomas kritinis mąstymas psichoaktyviųjų medžiagų tema. Suteikiama galimybė būti išklausytam, suprastam, diskutuoti bendraamžių rate. Šią veiklą moderuoja suaugęs asmuo. Išlaikomas konfidencialumas.

Paslaugos koordinatorė – Greta Račkauskaitė:

Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai

 

Mokymų tikslas – plėsti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą,  reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais.

Bendra mokymų trukmė – 40 valandų. Iš jų 8 valandos yra skirtos nuotoliniams mokymams, o likusios 32 valandos – kontaktiniam darbui su darbuotojais, dalyvaujančiais mokymuose. Mokymai vykdomi 3–8 mėnesius rengiant mokymų užsiėmimus darbuotojams ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Vieno mokymų užsiėmimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

Mokymai vykdomi ne didesnei kaip 12 darbuotojų grupei (toliau – grupė). Minimalus grupės narių skaičius yra 8.

Mokyklos, kuri pageidauja, kad darbuotojams būtų vykdomi mokymai, administracija raštu kreipiasi į Biurą. Tarp Biuro ir mokyklos pasirašoma bendradarbiavimo sutartis, kurioje nurodoma mokymų trukmė, susitikimų dažnumas, grupės dydis.

 

Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir finansuojama iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

 

Kontaktinis asmuo – visuomenės sveikatos specialistė Viktorija Baltrūnė, tel. +370 659 71 672, el. p. viktorija.baltrune@visuomenessveikata.lt

Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos

 

Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė bei psichologė jaunuoliams (14–29 m.) teikia sveikatos stiprinimo, prevencijos paslaugas, konsultuoja ir vykdo stebėseną savivaldybėje.

Jaunimas gali kreiptis į koordinatorę ir psichologę įvairiais klausimais, tokiais kaip  lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas, seksualinio smurto prevencija, neigiamo depresijos poveikio mažinimas, savižudybės ir savižalos prevencija.

Jaunuoli, Tu gali nemokamai, anonimiškai bei konfidencialiai konsultuotis su jaunimo koordinatore:

Susitikti galime:

 • Klaipėdos g. 11, Gargždai;
 • Klaipėdos g. 4-2, Priekulė;
 • Šermukšnių g. 3, Veiviržėnai.

Daugiau informacijos ČIA.

Baziniai savižudybių prevencijos mokymai

 

Baziniai savižudybių prevencijos mokymai skirti norintiesiems įgyti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kaip atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir paskatinti kreiptis psichologinės pagalbos.

Baziniai mokymai gali būti organizuojami įmonėse, įstaigose arba bendruomenėse šiomis sąlygomis:

 • trukmė – ne mažiau kaip 4 valandos, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti;
 • ne mažiau kaip 10 susitikimų, bet ne didesnei kaip 20 asmenų grupei;
 • mokymai skirti asmenims nuo 16 metų amžiaus.

 

Bazinių savižudybių prevencijos mokymų programą sudaro šios temos:

 1. Mitai ir faktai apie savižudybes. Savižudybės rizikos ženklai ir jų atpažinimas.
 2. Ryšio su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu užmezgimo pagrindai. Emocinės paramos teikimas ir svarba.
 3. Pagalbos teikėjų vaidmuo ir identifikavimas bendruomenėje. Psichologinės pagalbos galimybės Lietuvoje.
 4. Praktinis situacijų modeliavimas ir įgūdžių formavimas bei tobulinimas: savižudybės rizikos ženklų atpažinimo, ryšio užmezgimo su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu ir nukreipimo pagalbai.

 

Mokymų instruktorės: Indrė Bučaitė ir Goda Almanaitė

Daugiau informacijos el. paštu indre.bucaite@visuomenessveikata.lt arba telefonu +370 655 74790.

Priklausomybių konsultantas

 

Teikdamas individualias ir (ar) grupines konsultacijas konsultantas padės alkoholį vartojantiems asmenims mažinti vartojimą ar visai atsisakyti alkoholio, taip mažinant alkoholio vartojimo keliamą žalą asmeniui ir visuomenei. Taip pat teikiamos konsultacijos alkoholį vartojančių asmenų šeimos nariams.

Dėl konsultacijų kviečiami kreiptis vartojantys alkoholį, tačiau norintys mažinti vartojimą ar visai jo atsisakyti asmenys bei alkoholį vartojančių asmenų šeimos nariai.

Susitikimų trukmė ir skaičius aptariami individualiai pirmo susitikimo metu. Susitikimas vyksta motyvacinio pokalbio principu.

 

Kontaktai:

Loreta Mangarovienė, tel. +370 604 19195, el. p. konsultantas@visuomenesveikata.lt

Rima Leonauskienė, tel. +370 655 40817, el. p. rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt

Gerovės konsultantai

 

Žemo intensyvumo konsultavimo paslaugos asmenims, susiduriantiems su emociniais sunkumais

Kas gali naudotis paslaugomis? Suaugę asmenys nuo 18 metų, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai. Individualių susitikimų metu asmenys gauna psichologinę pagalbą, pagrįstą kognityvine elgesio terapija. Asmeniui suteikiamos ne daugiau kaip 8 konsultacijas vienai problemai spręsti.

 

Kontaktai registracijai:

Greta Račkauskaitė, tel. +370 659 93739, el. p. greta.rackauskaite@visuomenessveikata.lt

Agnė Alakesiejūnaitė-Puslienė, tel. +370 640 58908, el. p. agne.pusliene@visuomenessveikata.lt

Skip to content