Planavimo dokumentai

Vidaus tvarkos taisyklės

Biuro vidaus tvarkos taisyklės

Veiklos planai

Biuro veiklos planas 2019 m.

Biuro veiklos planas 2017 m.

Biuro veiklos planas 2016 m.

Biuro veiklos planas 2015 m.

Biuro veiklos planas 2014 m. (papildytas 2014-07-18)

Metinės ataskaitos

Sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaitos

Už Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje vykdytas veiklas

Už Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje vykdytas veiklas

Už Rietavo savivaldybės teritorijoje vykdytas veiklas