Komisijos, darbo grupės

Komisijos, darbo grupės, kuriose dalyvauja/-vo įstaigos darbuotojai.

 1. Direktorė Neringa Tarvydienė, Nacionalinės sveikatos tarybos narė nuo 2017 m. birželio 8 d. (Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. XIII-433 „Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos narių paskyrimo“), deleguota Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos.
 2. Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijų tarpinstitucinių komandų nariai (Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-14 įsakymas Nr. AV-810. Atstovas/-ai: Rima Leonauskienė, visuomenės sveikatos specialistė Gargždų seniūnijos tarpinstitucinėje komandoje, Erika Meškauskytė, JPSPP koordinatorė Priekulės seniūnijos tarpinstitucinėje komandoje, Birutė Grevienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Veiviržėnų seniūnijos tarpinstitucinėje komandoje.
  Darbo grupė priemonių socialinės reklamos alkoholio vartojimo prevencijai įgyvendinti Klaipėdos rajone. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. AV-2109 Atstovas/-ai: direktorė, Neringa Tarvydienė.
 3. Darbo grupė alkoholio vartojimo prevencijos tarp Klaipėdos rajono jaunimo krypčių 1.1.-1.4. priemonių planui parengti. (Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. AV-1698 (iki 2014-08-15 parengti priemones ir teikti tvirtinti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai) Atstovas/-ai: direktorė, Neringa Tarvydienė
 4. Mokyklų vaiko gerovės komisijos. Atstovas/-ai: mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.
 5. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų maitinimo organizavimo vidaus audito atlikimo grupės. Atstovas/-ai: visuomenės sveikatos specialistė (dietistė) Roberta Mežetė.
 6. Darbo grupė alkoholio vartojimo prevencijos tarp Klaipėdos rajono jaunimo kryptims parengti. 2013-10-31, T11-593, Klaipėdos rajono savivaldybės taryba (iki 2014-02-01). Atstovas/-ai: Direktorė, Neringa Tarvydienė.
 7. Klaipėdos rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba. 2011-06-30, T11-246, Klaipėdos rajono savivaldybės taryba. Atstovas/-ai: direktorė, Neringa Tarvydienė
 8. Klaipėdos rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija. 2020-12-17, Nr. T11-461, Klaipėdos rajono savivaldybės taryba. Atstovas/-ai: direktorės pavaduotoja visuomenės sveikatai, Dalia Petrikienė.
 9. Antimikrobinio atsparumo valdymo grupė Klaipėdos regione. Higienos instituto direktoriaus įsakymas. Atstovas/-ai: Įstaigos deleguojamas asmuo.
 10. Darbo grupė Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašui ir Vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijoms parengti narė.2013-04-10, LR SAM įsakymas Nr. V-331 (iki 2013-12-31). Atstovas/-ai: direktorė, Neringa Tarvydienė.
 11. Užkrečiamųjų ligų valdymo (prevencijos) tinklas. Bendradarbiavimo sutartis su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru. Atstovas/-ai: įstaigos deleguojamas asmuo.
 12. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija. Atstovas/-ai: direktorė N. Tarvydienė − asociacijos Tarybos narė, Projektų koordinavimo grupės vadovė.

Informacija atnaujinta 2022 02 17

Skip to content