Teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma visuomenės sveikatos biuro veikla:

 

  1. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3022).
  2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d.  įsakymas Nr. V-488 „Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2003, Nr. 81(1)-3720)
  3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-837 „Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 174-6465).
  4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. Nr. V-500 „Dėl valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo“ (Žin. 2003, Nr. 82-3768).
  5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-952 „Dėl vaikų stebėsenos informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimas“ (VSSIS darbo tvarka_1 priedas, VSSIS darbo tvarka_2 priedas).
  6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-2330 „Dėl sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. V-1733  „Dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  8. Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas
  9. Mokinių maitinimo organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas
  10. Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas

 

Informacija atnaujinta: 2024 02 13 15:12

Skip to content