Baigėsi 4 metus trukusi „Darnios raidos akademija“

Baigėsi 4 metus trukusi „Darnios raidos akademija“

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo 2018-2022 metų Klaipėdos rajone vykdė vaikų fizinio aktyvumo programą „Darnios raidos akademija“, skirtą 4-10 metų vaikams. Programa buvo vykdoma atsižvelgiant į tai, kad vienas svarbiausių sveikatos raidos laikotarpių yra vaikystė ir paauglystė. Ypač svarbus yra ikimokyklinio amžiaus vaiko brandos tarpsnis, kai formuojasi vaiko elgsenos ir gyvensenos pagrindai, kurie vėliau nulems asmens sveikatą ir gyvenimo kokybę.

Programa buvo vykdoma įgyvendinant  projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone“. Šio projekto tikslas – mažinti sveikatos netolygumus Klaipėdos rajone, didinant gyventojų sveikatos žinių raštingumą per organizuojamus sveikatos stiprinimo renginius. Vaikų fizinio aktyvumo programa „Darnios raidos akademija“ vyko 4 metus.

Viso programoje dalyvavo virš 20 skirtingų grupių iš įvairių Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų. Per visą programos vykdymo laikotarpį užsiėmimuose dalyvavo 613 vaikų, buvo įvykdyta virš 400 užsiėmimų. Vaikų amžius svyravo nuo 4 iki 10 metų. Programos pradžioje ir pabaigoje buvo vertinami vaikų laikysena ir pėdos skliautas, užsiėmimų metu buvo taikomi pusiausvyrą ir koordinaciją lavinantys pratimai ir žaidimai, plokščiapėdystės prevencijai taikomi pratimai ir žaidimai, bei taisyklingą laikyseną formuojantys fiziniai pratimai.

Laikysena vertinta naudojant vizualinę laikysenos vertinimo sagitalioje ir frontalioje plokštumose metodiką, pagal W. W. K. Hoeger (1988). Atliekant gautų duomenų analizę ir palyginus gautus rezultatus prieš programą ir po jos, matome, kad laikysenos pokytis yra ženkliai pagerėjęs.

Pėdos skliautas buvo vertinamas atliekant plantografiją (pėdos antspaudo paėmimas). Išanalizavus ir palyginus gautus rezultatus, pastebimas nežymus, tačiau teigiamas pokytis.

Dalyvaudami veiklose vaikai sužinojo naujų dalykų apie fizinę sveikatą bei išmoko, kaip taisyklingai reikia atlikti pratimus. Tokio pobūdžio projektai naudingi ir reikalingi vaikams gerinant jų sveikatos žinių raštingumą. Taigi, reikia nuo pat mažens nuolat tobulinti individualias sveikatos stiprinimo žinias ir įgūdžius, kad vaikai suprastų sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo principus, išmoktų kontroliuoti savo sveikatą, aplinką, išvengtų ligų.

 

Parengė viuomenės sveikatos specialistės (fizinis aktyvumas) Rosita Virketė ir Brigita VaivadienėSkip to content