Baigėsi mokinių gyvensenos stebėsenos tyrimo apklausa ugdymo įstaigose

Baigėsi mokinių gyvensenos stebėsenos tyrimo apklausa ugdymo įstaigose

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ 8.3 punktu, Visuomenės sveikatos biuras pagal Higienos instituto parengtą metodiką ir klausimynus ne rečiau nei kas 4 metus kovo–gegužės mėnesiais nuo 2016 metų atlieka 5-ų, 7-ų, 9-ų (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos stebėsenos tyrimus.

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo ir atliko mokinių gyvensenos stebėsenos tyrimo apklausą Klaipėdos rajono savivaldybėje, Skuodo rajono savivaldybėje, Rietavo savivaldybėje. Apklausoje dalyvavo 5, 7, 9 klasių mokiniai.

Apibendrinti duomenys bus paskelbti Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetiniame puslapyje, Higienos instituto internetinėje svetainėje.

Dėkojame ugdymo įstaigoms už bendradarbiavimą ir sveikatos ambasadoriams, kurie ugdymo įstaigose padėjo atlikti apklausą.Skip to content