Baziniai savižudybių prevencijos mokymai

Baziniai savižudybių prevencijos mokymai

Kiekvienais metais apie 800 000 žmonių pasaulyje miršta dėl savižudybės, tai yra daugiau mirčių nei sukelia karas ar terorizmas. Savižudybių rodikliai Lietuvoje yra prasčiausi Europoje. Klaipėdos rajono savivaldybėje savižudybių skaičius išlieka didelis (2021 m. – 9 mirtys 2020 m. – 13 mirčių, 2019 m. – 9 mirtys). Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis, 2021 metais Lietuvos rodiklis buvo 20,2 atvejai 100 000 gyventojų (565 savižudybės), Klaipėdos rajono savivaldybės rodiklis – 15,5 atvejai 100 000 gyventojų (9 savižudybės). Psichologų teigimu, viena savižudybė stipriai paveikia mažiausiai penkis šeimos narius ir 14 tolimesnių giminaičių, apie 20 draugų ir bendradarbių. Per 2020 m. Lietuvoje nusižudžiusieji paliko iki dešimt tūkstančių gedinčiųjų. Jaudina ir tai, kad padaugėjo mokinių, turėjusių minčių apie savižudybę bei savęs žalojančiųjų skaičius. Pasaulyje nuo 2000 m. trigubai išaugo savižalos dažnis. Metaanalizės duomenimis, besižalojančių paauglių populiacijoje mėginimo nusižudyti rizika didesnė net 10 kartų.

Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja diegti empiriniais duomenimis grįstas intervencines priemones nacionaliniu lygmeniu. Įrodyta, kad svarbiausia pagalba savižudybės grėsmę patiriančiam asmeniui yra ryšio užmezgimas. Todėl savižudybių prevencijoje ypatingą vaidmenį atlieka vadinamieji „vartininkai“ – savižudybių prevencijos sistemos dalyviai pirmieji susiduriantys su savižudybės grėsmę patiriančiais asmenimis ir galintys nukreipti juos tolimesnei pagalbai užmegzti ryšį su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu. Prie šių asmenų priskiriami: gydytojai, slaugytojai pareigūnai, ugniagesiai, pedagogai, socialiniai darbuotojai, bendrojo pagalbos telefono linijų operatoriai, įstaigų bei įmonių vadovai ir kiti.

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja ir vykdo nemokamus Bazinius savižudybės prevencijos mokymus, pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą tvarką ir reikalavimus. Mokymai skirti įgyti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kaip atpažinti savižudybės rizikos ženklus, užmegzti ryšį su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu bei paskatinti jį kreiptis psichologinės pagalbos. Mokymai organizuojami ne mažesnėms kaip 10 asmenų grupėms, maksimalus grupės dydis 20 žmonių (nuo 16 metų). Interaktyvių mokymų trukmė 4 valandos. Iki 2026 metu siekiama apmokyti 80 proc. darbuotojų dirbančių savivaldybės įstaigose ir įmonėse, nepriklausomai nuo jų užimamų jų pareigų.

 

Daugiau informacijos apie vykdomus mokymus suteiks visuomenės sveikatos specialistė Indrė Bučaitė: tel. 8 655 74790 arba el. p. indre.bucaite@visuomenessveikata.lt

 Skip to content