Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ jau 20 metų formuoja sveikos gyvensenos įgūdžius

Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ jau 20 metų formuoja sveikos gyvensenos įgūdžius

Lietuva 1993 metais oficialiai priimta į Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, o 1997 metais pradėtas kurti Nacionalinis sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas. Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ jau 1999 metais prisijungė prie šio tinklo ir tapo pirmąja Klaipėdos rajone sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo nare.

Sveikatą stiprinančių mokyklų tikslas yra stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. Šio tikslo vedama lopšelio-darželio bendruomenė jau 20 metų įgyvendina įvairias sveikatą stiprinančias veiklas ir sistemiškai kuria sveikatai palankią aplinką.

Prisijungus prie tinklo pedagogams kilo daugybė klausimų, iš kurių pagrindinis – nuo ko pradėti? Pirmaisiais metais lopšelio-darželio specialistai parengė tarpinstitucinio bendradarbiavimo schemą, organizavo įvairias konferencijas ir renginius, išleido kelis mokomuosius leidinius: „Sveika gyvensena nuo vaikystės“, „Vaiko sveikata ir sauga darželyje“, „Aukime sveiki“ ir „Sveikatos ugdymo projektai ir jų įgyvendinimas“. Lopšelio-darželio bendruomenės nariams organizuotos įvairios šventės, sporto renginiai bei akcijos, kai kurios iš jų tapo kasmetinėmis gražiomis tradicijomis ir yra minimos iki šiol.

2003 metais šalies darželių sveikos gyvensenos sambūris užregistravo Lietuvos ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociaciją „Sveikatos želmenėliai“. Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vadovė Alė Šimaitienė nuo 2003 m. kovo 9 d. iki 2012 m. lapkričio 28 d. ėjo asociacijos prezidiumo pirmininkės pareigas, nuo 2012 m. lapkričio 28 d. iki dabar yra prezidiumo narė. Asociacija jungia įvairių šalies savivaldybių 191 ikimokyklinę įstaigą, kuriose yra per 2200 asociacijos narių. Asociacijos veikla apima sveikos gyvensenos kaip gyvenimo būdo propagavimą tarp pedagogų, tėvų ir visuomenėje, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, darbo patirties sklaidą ir sveikos gyvensenos darželių tinklo plėtrą šalyje.

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ atstovai patirties semiasi ne tik šalyje. Olandijoje vykusiame seminare pedagogai susipažino su mokymo ir mokymosi bendradarbiaujant koncepcija. Pagrindinė idėja – mokytis bendradarbiaujant – jau keletą dešimtmečių sėkmingai įgyvendinama Olandijos mokyklose. Patirties taip pat buvo semtasi Londone – antrame pagal dydį neįgaliųjų centre Europoje bei Norvegijoje.

Per dvidešimt metų darželis-lopšelis susiformavo savo sistemą, kaip bendruomenę skatinti rinktis sveiką gyvenseną. Jau tradicija tapo Žemės dienos minėjimas, fiesta su šeima, pajūrio žaidimų šventė, konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“, akcija „Bėgam“, rudenėlio, dantukų ir kitos šventės. Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenė sportuoja lauke, įsteigė gamtos mylėtojų klubą, užsiima įvairia kūrybine ir aktyvia veikla lauke kartu su tėveliais, draugauja su Gargždų futbolo komanda „Banga“, rengia išvykas į pajūrį.

Įstaigoje tenkinami beveik visi individualūs vaiko saugumo, emociniai, fiziniai ir socialiniai poreikiai, sudarytos sąlygos, laiduojančios gerą vaiko savijautą. Tačiau visa „Gintarėlio“ bendruomenė neketina sustoti ir yra pasiryžusi tobulinti vaikų saviraiškos poreikių tenkinimą, dar labiau rūpintis emociškai saugios, pozityvios atmosferos grupėse sudarymu, o planuojant ugdomąją veiklą dar labiau atsižvelgti į vaiko pasiūlymus, idėjas, ieškoti dar efektyvesnių bendradarbiavimo su šeima formų, siekiant užtikrinti kuo geresnį vaiko individualių poreikių tenkinimą.Skip to content