Kviečiame Klaipėdos rajono įmones dalyvauti psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams programoje

Kviečiame Klaipėdos rajono įmones dalyvauti psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams programoje

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia Klaipėdos rajono įmones dalyvauti psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams programoje.

Kviečiame Programoje dalyvauti įmones, kurios yra atlikusios psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą darbo vietose. Užsiėmimų metu suformuota profesionali, kvalifikacijos reikalavimus atitinkanti komanda (profesinės sveikatos specialistas ir psichologas) įvertins darbuotojų psichoemocinę būklę įmonėje ir darbuotojų psichikos sveikatos raštingumą, įvairių užsiėmimų metu didins darbuotojų psichikos sveikatos kompetencijas, parengs rekomendacijas įmonei.

Įmonė gali savanoriškai kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą dėl dalyvavimo psichikos sveikatos kompetencijų didinimo (toliau – PSKD) veikloje. Įmonės dalyvavimas PSKD veikloje turi būti suderintas su įmonės atstovu – vadovu (darbdaviu ar darbdavio įgaliotu asmeniu) pasirašant bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.

Dalyvių registracija: įmonės turi registruotistelefonu 8 655 74790, el. paštu

indre.bucaite@visuomenessveikata.lt. Su kiekvienu užsiregistravusios įmonės atstovu susisieks atranką vykdantis specialistas ir informuos apie tolimesnius atrankos etapus.

Jeigu vienoje įmonėje susirenka ne mažiau kaip 10 darbuotojų, norinčių dalyvauti PSKD veikloje: įmonės vadovas ar kitas įmonei atstovaujantis asmuo patvirtina dalyvių sąrašą bei veiksmams derinti paskiria atsakingą asmenį. PSKD veiklai įmonėje įgyvendinti sudaromas veiksmų planas, kuris suderinamas su paskirtu atsakingu asmeniu, darbuotojų atstovais, profesinės sveikatos specialistu (jeigu toks yra) ar asmeniu, atsakingu už darbuotojų saugą ir sveikatą. Vienoje įmonėje formuojama tik viena dalyvių grupė, didžiausias asmenų skaičius grupėje – 20.

Numatytos Programos veiklos:

-įmonės individualus situacijos įvertinimas;

-darbuotojų psichikos sveikatos kompetencijų didinimas;

-įgyvendintų veiklų efektyvumo vertinimas.

Pasibaigus PSKD veiklos įgyvendinimui, pagal nustatytos apimties kursą Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras PSKD veikloje dalyvavusiai įmonei ir veiklos dalyviams išduoda dalyvavimo PSKD veikloje pažymėjimus.

Programa vykdoma vadovaujantis Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-590.

Detalesnė informacija apie vykdomą programą čia.

Dalyvavimas nemokamas. Dėl detalesnės informacijos kviečiame kreiptis telefonu 8 655 74790 arba elektroniniu paštu indre.bucaite@visuomenessveikata.lt.Skip to content