Mokamos paslaugos

Mokamos paslaugos Klaipėdos rajono gyventojams

 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490) patvirtintas mokymo programas organizuoja šiuos privalomojo mokymo kursus:

  1. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas
  2. Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas
  3. Asmenų mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kuriuo siekiama suteikti higienos žinių ir įgūdžių, padedančių apsaugoti nustatytų profesijų darbuotojų ir gyventojų sveikatą. Darbuotojai higienos įgūdžių mokosi prieš pradėdami savo profesinę veiklą ir vėliau pasibaigus Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo galiojimo terminui.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kurio tikslas – išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir suteikti jam savalaikę pirmąją pagalbą.

Asmenų mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai yra privalomojo sveikatos mokymo rūšis, kurio tikslas suteikti klausytojams žinių apie alkoholio ir narkotikų vartojimo neigiamą poveikį sveikatai, gebėjimui vairuoti, eismo saugumui.

KodasPaslaugos pavadinimasKaina (Eur)
794.Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui)
794.1.Mokymo programa, kurios kodas PT8
794.2.Mokymo programa, kurios kodas PP10
795.Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui)
795.1.Mokymo programa, kurios kodas HB5
795.2.Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H6, H129
795.3.Mokymo programa, kurios kodas H1012
796.Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui)20
797.Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą5
798.Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas3

Privalomojo sveikatos mokymo kainos patvirtintos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1225 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Norinčius užsisakyti sveikatos mokymo paslaugą, kreipkitės telefonu (8 46) 45 37 54 arba el. paštu rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt

Biuras taip pat teikia motyvacinio konsultavimo paslaugas, kurių kainos yra šios:

Eil. Nr.Paslaugos pavadinimasKaina (Eur)
1Elgesio pataisos programos „Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas“ vykdymas61
Informacija atnaujinta: 2021 10 08 15:12
Skip to content