Primename: ugdymo įstaigos neturi teisės reikalauti vaikų sveikatos duomenų

Primename: ugdymo įstaigos neturi teisės reikalauti vaikų sveikatos duomenų

Nei darželiai, nei mokyklos nebegali reikalauti nei popierinių medicininių pažymų, nei elektroninių, kuriomis anksčiau buvo pateisinamas vaiko neatvykimas. Pateisinimus dėl nelankymų turi pateikti tėvai, o ne medikai.

Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad, remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų, asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi. E. sveikatoje nėra tvarkomi duomenys apie ligos laikotarpius ar nelankytas ugdymo įstaigoje dienas dėl ligos. Asmens duomenys tvarkomi siekiant teikti pacientams su sveikatinimo veikla susijusias paslaugas, identifikuoti pacientus ir sveikatinimo veiklą vykdančius specialistus. Ši informacija neturi reikšmės pateisinant vaiko neatvykimą į ugdymo įstaigą.

Kaip rodo praktika ir gyvenimiškos situacijos, nelankymai būna ne tik dėl ligos. Be to, ir lengvai susirgus, pavyzdžiui, esant stipriai slogai ar kosuliui, nebūtina vykti pas gydytoją, jei tėveliai konsultuojasi nuotoliniu būdu su savo šeimos gydytojais.

Tiek ugdymo įstaigos, tiek tėveliai turi žinoti, kad ugdymo įstaigos mokesčio už vaikų ugdymą ar maitinimą administravimo tikslu ir praleistų pamokų pateisinimo tikslu negali reikalauti vaikų sveikatos duomenų, remdamiesi nei tėvų sutikimo, nei sutarties vykdymo pagrindu.

Juolab kad e. sveikatoje nėra tvarkomi duomenys apie ligos laikotarpį. Čia pateikiami tik duomenys apie konkrečius apsilankymus, o ne laikotarpį, kurį vaikas sirgo, ar juo labiau nebuvo ugdymo įstaigoje.

Duomenų apie vaiko sveikatą tvarkymui yra nustatyti griežti teisiniai reikalavimai. Todėl ugdymo įstaigos neturi teisinio pagrindo reikalauti vaiko sveikatos duomenų, siekdamos pateisinti vaiko nebuvimą ugdymo įstaigoje ar siekdamos atleisti vaiko tėvus nuo mokesčių už maitinimą ir kt.

 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija, parengta remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos paskelbta informacija