Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos

Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos

Kviečiame pasinaudoti psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugomis, kurias teikia Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Paslaugas teiks kvalifikuotas psichologas. Užsiėmimų metu bus naudojami tik veiksmingi, mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti metodai. Pirmo apsilankymo dėl Paslaugų gavimo metu Specialistas įvertina individualios ar grupinės Paslaugos gavėjo psichikos sveikatos rizikos veiksnius ir psichologinės gerovės lygį.

Numatomi užsiėmimai:

  • streso valdymo praktiniai užsiėmimai;
  • emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai;
  • psichologinės konsultacijos asmenų grupėms;
  • kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai.

Galima registruotis grupiniams užsiėmimams arba individualioms kosultacijoms.

Grupiniai užsiėmimai

Paslaugos grupėms teikiamos ne daugiau kaip 10 asmenų grupėms. Psichologinių konsultacijų asmenų grupėms metu siekiama padėti asmeniui rasti psichikos sveikatos rizikos veiksnius sukeliančių problemų sprendimo būdus, išmokyti konkrečių technikų ir (ar) metodų šioms problemoms spręsti, padėti apsibrėžti tikslus ir veiksmų seką siekiant tikslų, skatinti savęs pažinimą ir asmenybės augimą.

Psichologas asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų, gali organizuoti ir (ar) teikti individualias konsultacijas.

Individualios konsultacijos

Teikdamas individualias konsultacijas, psichologas įvertina sudėtingos gyvenimiškos situacijos sukeltus psichikos sveikatos rizikos veiksnius, numato preliminarų konsultacijų teikimo laikotarpį, numato  konsultacijų teikimo tikslus ir numatomus rezultatus, suteikia emocinę paramą, sudaro galimybes išreikšti ir (ar) mažinti su asmens sudėtinga gyvenimiška situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius.

Dalyvavimas programoje savanoriškas ir nemokamas.

Dėl detalesnės informacijos kviečiame kreiptis telefonu 8 655 74790 arba elektroniniu paštu registracija@visuomenessveikata.lt

*Asmens pageidavimu Paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai.Skip to content