Vaikas apsinuodijo psichoaktyviom medžiagom: ugdymo įstaigos bendruomenės veiksmai

Vaikas apsinuodijo psichoaktyviom medžiagom: ugdymo įstaigos bendruomenės veiksmai

Atsižvelgiant į šių dienų aktualijas, susijusias su vaikais, vartojančiais narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, norime priminti, kokius veiksmus, įtarus vaiko apsinuodijimą minėtomis medžiagomis, privalo atlikti ugdymo įstaigos bendruomenė.

Mokyklos pedagoginiai darbuotojai, įtarę, kad jų mokyklą lankantis vaikas mokyklos teritorijoje yra apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus:

  • suteikia vaikui pirmąją pagalbą;
  • nedelsdami organizuoja vaiko pristatymą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, o kai reikia skubios medicinos pagalbos, kviečia greitąją medicinos pagalbą;
  • nedelsdami informuoja apie tai mokyklos vadovą ar jo įgaliotus asmenis, taip pat visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą mokykloje;
  • mokyklos vadovas ar jo įgalioti asmenys apie įtarimą, kad vaikas yra apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ir gyvybei gresia pavojus, skubiai informuoja apie tai vaiko atstovus pagal įstatymą.

Taip pat norime paskatinti tėvelius neignoruoti šios problemos šeimoje, manant, kad mano vaikas tikrai taip nesielgia. Pasikalbėkite su savo vaiku, paaiškinkite, kokie neigiami šalutiniai poveikiai pasireiškia vartojant psichoaktyvias medžiagas. Jei įtariate, kad Jūsų vaikas gali vartoti psichoaktyvias medžiagas ir nežinote kaip jam padėti  – kreipkitės į ugdymo įstaigos visuomenės sveikatos specialistę, kuri padės išspręsti problemą nukreipiant pas reikiamus specialistus ar, jei būtina, į reikiamas institucijas.

Tik visi kartu galime užkirsti kelią nelaimei.

Informacijos šaltiniai:Skip to content