Vaikų mitybos gerinimas Lietuvoje

Vaikų mitybos gerinimas Lietuvoje

Siekiant reikšmingai pagerinti vaikų maitinimą, parengtas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394. Jame nustatyta, kad vaikai ugdymo įstaigose privalo gauti tik šviežią (tą pačią dieną pagamintą), kokybišką bei sveikatai palankų maistą.

Į vaikų ugdymo įstaigas uždrausta tiekti riebius, saldžius, daug druskos turinčius ir kitokius menkaverčius bei sveikatai nepalankius maisto produktus ir gėrimus, įskaitant kavą bei produktus, turinčius tam tikrų maisto priedų bei GMO.

Nustatyta, kad vaikai turi gauti daug šviežių daržovių ir vaisių, visagrūdžių duonos produktų ir kitų aukščiausios rūšies maisto produktų. Tiekiant maistą vaikų ugdymo įstaigoms, pirmenybė teiktina produktams iš ekologinės gamybos ūkių, išskirtinės kokybės produktų gamintojų bei produktams, kurie atitinka „Rakto skylutės“ ženklo kriterijus.

Šios tvarkos vykdymo priežiūrą atlikti pavesta vietiniams stebėtojams (visuomenės sveikatos priežiūros specialistams ar kitiems įgaliotiesiems asmenims ugdymo įstaigoje). Taip pat numatyta išorinė kontrolė, kurią vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei visuomenės sveikatos centrai.

Siekiant, kad vaikai būdami ugdymo įstaigose (įskaitant ikimokyklines įstaigas) visada gautų subalansuotą maitinimą, internete paskelbti pavyzdiniai fiziologines normas atitinkantys valgiaraščiai ir patiekalų receptūros. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba derina vaikų maitinimo nuostatų laikymąsi, tikrina individualiai parengtų valgiaraščių atitiktį nustatytiems reikalavimams.

Siekiant gerinti gyventojų sveikatą ir mitybą bei užtikrinti pakankamą su maistu gaunamų maistinių medžiagų ir energijos kiekį, nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos. Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos yra skirtos individualios mitybos ir organizuotų kolektyvų (ugdymo, krašto apsaugos, socialinės globos, įkalinimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pan.) subalansuotam maitinimui planuoti ir vertinti bei statistikai ir stebėsenai vykdyti.

Valgiaraštis – numatomų patiekti vartojimui dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas su išeigomis, energine ir maistine verte. Ugdymo įstaigose valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 15 darbo dienų laikotarpiui. Valgiaraštis turi būti sudaromas atsižvelgiant į rekomenduojamas paros normas ir įstaigoje praleidžiamą laiką. Galimas nuokrypis nuo rekomenduojamos paros normos yra 5 proc. Įstaigose maitinimai yra skirstomi į: pusryčius, priešpiečius, pavakarius ir vakarienę. Įstaiga gali pasirinkti maitinimo modelį: 3 pagrindiniai maitinimai  arba 4 valgymų maitinimas.

 

Papildoma informacija:

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas
Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigu valgiaraščių sudarymui
Pritaikyto maitinimo žingsniai
Mokinių maitinimo organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas

 

Informaciją parengė mitybos specialistė Živilė Skuodienė. Kilus klausimams kreipkitės telefonu 8 605 56358 arba el. paštu zivile.skuodiene@visuomenessveikata.ltSkip to content